Zakup ambulansu medycznego

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0443/21, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego dokonała „zakupu ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego...

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Formularz ofertowy Nazwa i siedziba jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,             ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl godziny urzędowania 7:00-14:35 II. Dane identyfikacyjne pojazdów: Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: TRANSPORTER Rok produkcji: 1994 Nr fabryczny VIN: WV2ZZZ70ZRH043402 Przebieg: 490 000 km Cena wywoławcza...

Podziękowania

Dzięki inicjatywie Przewodniczącego Związku Zawodowego "Świdniczanie" Pana Jacka Wolszczaka, Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w osobie prezesa Pana Tomasza Jaworskiego przekazało na ręce Pani Małgorzaty Jurkowskiej dyrektora SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, 585 kompletów strojów ochrony osobistej. W ten sposób ratownicy medyczni, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu...

Skip to content