Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż sprzętu medycznego należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej znajduje się na stronie BIP SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w zakładce Zamówienia Publiczne – Przetarg – rok 2024.

BIP Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej

 

Skip to content