Dziękujemy

W dniu 16 września 2020 r. dzięki zawartej umowie ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jednostka nasza wzbogaciła się o 46 opakowań specjalistycznych rękawic High Risk. Dziękujemy

Skip to content