Nowy ambulans w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia

Szanowni pacjenci w dniu 04 grudnia 2019 r. nasz powiat wzbogacił się o nowy ambulans, który jednostka nasza otrzymała w ramach Programu wymiany ambulansów  z Ministerstwa Zdrowia. Mamy nadzieję, że będzie dobrze i długo służył ratowaniu zdrowia i życia wszystkim potrzebującym

Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 02.12.2019r.   OGŁOSZENIE Dyrektor SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 31, tel. 74/8500-990, e-mail: biuro@999.swidnica.pl   na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) oraz Zarządzenia Dyrektora nr  25/2019 z dnia...

Skip to content