Kontakt z prądem o niskim napięciu i przepływ strumienia przez ciało powoduje przede wszystkim podrażnienie układów nerwowego i mięśniowego. Pod wpływem prądu część układu nerwowego i mięśniowego zostaje pobudzona w sposób całkowicie niekontrolowany, powodując silne skurcze, co tłumaczy m.in. zjawisko tzw. przyklejenia się do kabla – podczas przepływu prądu przez ciało człowieka powstaje skurcz mięśni ramienia i ręki, powodując, iż poszkodowany nie odrzuca kabla, bądź metalowych części sprzętu elektrycznego. Skurcz może ustąpić dopiero po odcięciu od źródła prądu.

Wpływ prądu elektrycznego stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego, który w takim przypadku zostaje niejako „rozkojarzony”, a w konsekwencji może dojść do całkowitego zatrzymania pracy serca. Również układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na działanie prądu, pod wpływem którego zostaje bardzo zaburzona praca mózgu, powodująca utratę świadomości czy zatrzymanie oddechu. Wynikiem działania prądu są także oparzenia.

To krótkie wprowadzenie do zagadnienia ma jedynie uświadomić istotę zagrożenia jakim jest działanie prądu na organizm człowieka. Niejednokrotnie banalizuje się siłę energii elektrycznej i nieuważnie czy nieumiejętnie postępuje się z elektrycznością.

Postępowanie

  • trzeba zapewnić bezpieczeństwo, by samemu nie zostać porażonym prądem
  • należy przerwać działanie obwodu elektrycznego – wyłączyć wszelkie urządzenia, wyciągnąć kabel z gniazdka czy odłączyć zasilanie prądu
  • jeżeli nie jest możliwe odcięcie zasilania, ratujący, zabezpieczając wpierw siebie (stanąć na suchej desce lub innym materiale izolacyjnym) powinien próbować oddalić od poszkodowanego suchym kijem lub trzonkiem od miotły kable lub inne przedmioty pozostające pod wpływem prądu
  • po ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia należy skontrolować stan jego świadomości i czy oddycha, jeśli tak nie jest należy podjąć akcję resuscytacyjną; w innym przypadku ułożyć w pozycji bezpiecznej, wezwać pogotowie ratunkowe, cały czas kontrolując stan poszkodowanego
Skip to content