Zakup nowych ambulansów z dotacji Wojewody Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Gminy Strzegom.

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy pragnie poinformować, że w ostatnim czasie wzbogaciło się o trzy nowe ambulanse wraz ze sprzętem medycznym oraz dwie w pełni wyposażone torby pediatryczne. Ambulanse wraz ze sprzętem medycznym zostały zakupione w ramach dotacji: Wojewody Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Gminy Strzegom. Torby pediatryczne...

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia

W dniu 13 października 2022 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego dwóch naszych pracowników w osobie Pana Andrzeja Dudzic oraz Pana Janusza Zając otrzymało z Ministerstwa Zdrowia odznaki honorowe za zasługi w ochronie zdrowia. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, którą uświetnił występ zespołu Śląsk....

Zakup ambulansu medycznego

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0443/21, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego dokonała „zakupu ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego...

Skip to content