Przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż sprzętu medycznego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy   Nazwa i siedziba jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989                            e-mail: biuro@999.swidnica.pl godziny urzędowania 7,00-14,35   II....

Skip to content