Powstają w wyniku działania wysokich temperatur, bądź środków chemicznych na powierzchnię ciała, powodując uszkodzenie tkanek skóry, jak również tkanek w bezpośrednim jej sąsiedztwie, które niekorzystnie wpływa na pracę całego organizmu. Rozległość oparzeń zależy od temperatury cieczy czy rodzaju substancji chemicznej oraz czasu ekspozycji na nią.

Pomocną w ocenie poszkodowanego jest procentowa reguła tzw. „dziewiątek”, gdzie odpowiednio: głowa stanowi 9%, przednia i tylnia powierzchnia tułowia po 18%, każda z kończyn górnych po 9%, krocze 1%, każda kończyna dolna po 18%.

Stopnie oparzenia

 • I stopień – oparzenie obejmuje jedynie naskórek, występuje rumień i obrzęk skóry oraz ból. Powstają głównie w wyniku ciężkich poparzeń słonecznych.
 • II stopień – uszkodzenie dotyczy naskórka i powierzchownej warstwy skóry właściwej. Skóra jest zaczerwieniona, powstają na niej pęcherze, czucie jest zachowane. Powstają podczas krótkotrwałego kontaktu z bardzo gorącym przedmiotem.
 • III stopień – martwica całego naskórka i skóry właściwej, może obejmować też tkanki znajdujące się poniżej skóry: skóra jest sucha, biała lub szara, może być ze strupem, brak jest czucia bólu, z powodu zniszczenia zakończeń nerwowych. Są wynikiem długotrwałego oddziaływania na skórę wysokiej temperatury.

Postępowanie

 • ochłodź oparzoną część ciała czystą, zimną wodą – na duże powierzchnie używaj wilgotnych chust – nie wolno dopuścić do wychłodzenia poszkodowanego
 • zdejmij delikatnie odzież, starając się nie uszkodzić oparzonej części ciała
 • w przypadku oparzeń chemicznych np. kwasem, należy spłukiwać oparzoną powierzchnię strumieniem bieżącej wody
 • załóż jałowy opatrunek
 • wezwij pogotowie ratunkowe

Nie wolno natomiast

 • zrywać ubrania, które przykleiło się do ciała
 • smarować oparzonej skóry maściami, kremami, spirytusem lub tłuszczami spożywczymi, które upośledzają dostarczanie tlenu do tkanek, a także stanowią pożywkę dla bakterii
 • przekłuwać pęcherzy, co może doprowadzić do głębokich i bardzo niepożądanych infekcji oparzonych tkanek
 • pozostawiać poszkodowanego samego
Skip to content