Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0443/21

Skip to content