Witamy na stronie

Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

SPZOZ 

Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,ul. Leśna 31 poszukuje lekarzy do świadczenia usług w ramach ratownictwa medycznego,nocnej i świątecznej opieki zdrowotnejoraz specjalistycznego transportu sanitarnego.  

Kontakt telefoniczny: 74-8500990 

Personel

Nasza wykwalifikowana kadra medyczna zapewnia wysoką jakość świadczeń. Podstawowym celem istnienia SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy jest świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pogotowie

Zespoły ratownictwa medycznego „S” i „P” są to zespoły, które według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wykonują medyczne czynności ratunkowe w celu ratowania osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świdnicka Szkoła Ratownictwa

Zadaniem Świdnickiej Szkoły Ratownictwa Medycznego jest prowadzenie wewnętrznej oraz zewnętrznej działalności edukacyjnej wśród pracowników służby zdrowia, a także działalności z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w społeczeństwie.

Aktualności

Nowy ambulans w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia

Nowy ambulans w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia

Szanowni pacjenci w dniu 04 grudnia 2019 r. nasz powiat wzbogacił się o nowy ambulans, który jednostka nasza…
Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych

Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 02.12.2019r.   OGŁOSZENIE Dyrektor SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 31,…
XVIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

XVIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

W dniach  11 – 13 września 2019 r.  zespół w składzie: Michał Starzyński, Dawid Kossowski oraz Jacek Szczepański…
Stacja wyjazdowa w Świdnicy


ul. Leśna 31
58-100 Świdnica

Stacja wyjazdowa w Strzegomiu


ul. Armii Krajowej 23
58-150 Strzegom

Stacja wyjazdowa w Jaworzynie Śląskiej


ul. 1-go Maja 7
58-140 Jaworzyna Śląska

Stacja wyjazdowa w Świebodzicach​


ul. Wiejska 22a
58-160 Świebodzice