Wezwać Pogotowia Ratunkowego lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą doprowadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia Ratunkowego i SOR nie można uzyskać:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem w poradni specjalistycznej czy u lekarza pierwszego kontaktu
 • Recepty
 • Zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Skierowania do specjalisty
 • Wykonania badań dodatkowych
 • Przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

 Co robić w pozostałych przypadkach?

W pozostałych przypadkach należy:

1. zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej   opieki zdrowotnej
lub
2. zgłosić wizytę lekarza w domu pacjenta.

Przychodnie czynne są i realizują powyższe zadania w dni powszednie od godziny 8-mej do 18-tej.

Skip to content