NZK jest główną  przyczyną zgonów w Europie i dotyczy ok. 700 000 osób rocznie. Im szybciej zostanie rozpoczęte postępowanie resuscytacyjne, tym większą szansę na przeżycie ma osoba w stanie NZK.

Owocem wielu badań  i doświadczeń personelu medycznego jest koncepcja tzw. łańcucha przeżycia, na który składają się cztery bardzo istotne ogniwa.

1. Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy: powiadomienie służb ratowniczych (999 lub 112) oraz wczesna i skuteczna reakcja, która może zapobiec wystąpieniu NZK
2. Wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przez świadków zdarzenia: zwiększa szanse przeżycia osób, u których doszło do zatrzymania krążenia
3. Wczesna defibrylacja: RKO w połączeniu z defibrylacją w czasie 3 – 5 minut od zatrzymania krążenia znacząco zwiększa szanse przeżycia
4. Wczesne podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych przez wykwalifikowany personel medyczny

Osoby, u których wystąpiło NZK wymagają natychmiastowej RKO. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Prowadzenie RKO przez świadków zdarzenia zwiększa przeżywalność 2-, a nawet 3 krotnie w zauważonym NZK. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób poznawało zasady udzielania pierwszej pomocy.

Postępowanie

 1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.

2. Sprawdź  reakcję poszkodowanego:

* delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj:

„Czy wszystko w porządku?”

3a. Jeżeli reaguje:

* zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś, o ile nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo

* dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli będzie potrzebna, l regularnie oceniaj jego stan.

3b. Jeżeli nie reaguje:

* głośno zawołaj o pomoc,

* odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy

1. umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą oddechy ratunkowe,

2. opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.

4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu

* oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej,

* nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych,

* staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku.

W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby był nieprawidłowy.

5a. Jeżeli oddech jest prawidłowy:

* ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,

* wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie),

* regularnie oceniaj oddech.

5b. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:

* wyślij kogoś po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i wezwij pogotowie, wróć i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym opisem:

º uklęknij obok poszkodowanego,

º ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego,

º ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym, nadgarstek drugiej ręki ułóż na już położonym

º spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka,

º pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4-5 cm,

º po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s),

º okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.

6a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:

* po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę,

* zaciśnij skrzydełka nosa, używając palca wskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czole poszkodowanego,

* pozostaw usta delikatnie otwarte, jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy,

* weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że nie ma przecieku powietrza,

* wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę  (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi taki oddech ratowniczy jest efektywny,

* utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu opada jego klatka piersiowa,

* jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych; następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej,

* kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2,

* przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji. Jeżeli wykonany pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące czynności

* sprawdź jamę ustną poszkodowanego i usuń widoczne ciała obce,

* sprawdź, czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane,

* wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem, zanim podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni się  zmieniać podczas prowadzenia reanimacji co 1-2 minuty, aby zapobiec zmęczeniu. Należy zminimalizować przerwy w resuscytacji podczas zmian.

6b. Reanimację ograniczoną wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej możesz prowadzić w następujących sytuacjach:

* Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej.

* Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, wykonuj je bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć /min,

* Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.

7. Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:

* przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania,

* poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,

* ulegniesz wyczerpaniu.

Źródło: „Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo – oddechowej”
Skip to content