Przyczyną krwotoków i krwawień jest przerwanie ciągłości naczyń układu krwionośnego. Niewielkie uszkodzenia naczyń powodu powodują niewielkie krwawienie, które zazwyczaj zamykane są przez skrzeplinę, hamującą  utratę krwi. Natomiast przy większych ranach skrzeplina tworzy się wolniej, bądź w ogóle nie powstaje, w takich wypadkach może dochodzić do znacznej utraty krwi. W związku z tym bardzo ważne jest opanowanie takiego krwotoku. Dzielimy je na zewnętrzne i wewnętrzne.

Krwotoki zewnętrzne

Podstawowym objawem jest widok krwi wydostającej się z rany na zewnątrz. Urazowi zazwyczaj towarzyszy ból, zgłaszany przez poszkodowanego. Uszkodzenie tętnicy powoduje wypływ krwi jasnoczerwonym, tętniącym  strumieniem, natomiast krew żylna jest ciemnoczerwona i wypływa strumieniem stabilnym, mniej lub bardziej obfitym. Zagrożeniem dla poszkodowanego jest sama utrata krwi, jak również ryzyko infekcji spowodowane przerwaniem ciągłości powierzchni skóry. Należy wdrożyć odpowiednie postępowanie.
* zadbać o własne bezpieczeństwo, w miarę możliwości używając lateksowych lub nitrylowych rękawiczek ochronnych
* nałożyć jałowy opatrunek i ucisnąć nim miejsce krwawienia
* umocować opatrunek bandażem; kontynuować ucisk do ustania krwawienia – jest to tzw. opatrunek uciskowy (nie mylić z opaską uciskową!)
* jeśli opatrunek zacznie przesiąkać krwią, należy dołożyć kolejne warstwy, nie zdejmując starego i nie zwalniając ucisku, wręcz trochę silniej ucisnąć
* rozważyć unieruchomienie krwawiącej kończyny
* nie wolno natomiast czyścić rozległych ran czy usuwać z nich ciał obcych
* nie wolno tamować krwotoku poprzez ucisk w miejscu krwawienia, jeśli uszkodzone są kości czaszki
* należy powiadomić pogotowie ratunkowe

Krwotoki wewnętrzne

W porównaniu do krwotoków zewnętrznych są trudne do identyfikacji, gdyż nie widać krwawienia, a rozpoznać je można jedynie w sposób pośredni, po niektórych objawach, do których należą przede wszystkim zasinienia, bądź obrzęki, gdzie gromadzi się wynaczyniona krew. Także objawy wstrząsu (mogą być nimi bladość powłok, dreszcze, niepokój, strach, wilgotna, spocona, zimna skóra) mogą świadczyć o krwotoku wewnętrznym. Niestety w tym przypadku ratownik ma ograniczone możliwości działania, ponieważ źródło krwawienia jest niedostępne z zewnątrz. Najlepszą pomocą dla poszkodowanego będzie ograniczenie jego aktywności ruchowej oraz wezwanie pogotowia ratunkowego.

Krwotok z nosa

Powstaje zazwyczaj, gdy na skutek mechanicznego urazu dochodzi do rozerwania drobnych naczyń  krwionośny. Niewielkie krwawienie zazwyczaj ustępuje samoistnie, po zastosowaniu zimnego okładu na szyję. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych może być niebezpieczne, gdyż powoduje dużą utratę krwi.

* krew powinna spływać przez nos na zewnątrz, nie można dopuścić by poszkodowany połykał krew, która to nagromadzona w żołądku może powodować wymioty, a zatem wzrasta ryzyko zachłyśnięcia się, gdyż poszkodowany oddycha przez usta
* należy pochylić poszkodowanego do przodu, z głową lekko spuszczoną w dół i podeprzeć czoło dłonią, musi on oddychać przez usta, a na szyi powinno się ułożyć np. zimy, wilgotny ręcznik
* w przypadku obfitego, nieustającego krwawienia wezwać pogotowie ratunkowe

Skip to content