SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez :
  •         okazjonalnych,
  •         kulturalnych,
  •         sportowo-rekreacyjnych,
  •         sportowych,
  •         oraz wszelkich imprez masowych,
Zabezpieczenia są realizowane przez wyspecjalizowany personel medyczny dysponujący ambulansami sanitarnymi wyposażonymi w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną.
Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy posiada do Państwa dyspozycji zespoły z lekarzem oraz zespoły z ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami systemu.
Zamówienie usługi zabezpieczenia imprezy okazjonalnej lub masowej odbywa się pisemnie. Można go złożyć:

1.   osobiście w sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy ul. Leśna 31

2.   przesłać faksem pod nr 074/850-09-90

3.    przesłać e-mailem na adres biuro@999.swidnica.pl

Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia zabezpieczenia medycznego organizowanej imprezy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:

074/850-09-90 od poniedziałku do piątku 7:00-14:30

 UWAGA: Organizator imprezy masowej do niniejszego podania dołącza Opinię wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej.

Skip to content