Prywatny transport sanitarny

Oferujemy również transporty prywatne wg obowiązującego cennika naszej jednostki na terenie całego kraju. W celu uzyskania dokładnej informacji o cenach prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu: 074/850-09-80 lub 74/662-27-80 bądź też poprzez nasz adres e-mail:  biuro@999.swidnica.pl