Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy  Nazwa i siedziba jednostki:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl. Godziny urzędowania 7:00-14:35 II. Dane identyfikacyjne pojazdów:POJAZD NR 1 (zdjęcia pod tekstem)Marka:...

Skip to content