Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych

należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

1.Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31,  58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax. 74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl. Godziny urzędowania 7:00-14:35

2.Rodzaj, typ pojazdu objętego postepowaniem oraz cena wywoławcza:

Ambulanse sanitarne:

  • Marka: MERCEDES BENZ

Model pojazdu: Sprinter 316 CDI

Rok produkcji: 2004

Nr fabryczny VIN: WDB9036621R661028

Przebieg: 496 000 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: AUTO-FORM Mysłowice

Cena wywoławcza brutto 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

  • Marka: Volkswagen Crafter

Rok produkcji 2007

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ86010585

Przebieg: 464 130 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS Wietmarscher

Cena wywoławcza brutto 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych)

  • Marka: Volkswagen Crafter

Rok produkcji 2006

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ76018524

Przebieg: 517 541 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS Wietmarscher

Cena wywoławcza brutto 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

3.Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczone do sprzedaży pojazdy:

Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można oglądać do dnia  15 stycznia 2021 r. w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31.

Wszelkie informacje w zakresie pojazdu udziela Pan Mariusz Stodolny, kontakt telefoniczny pod numerem                      693-858-544, adres e-mail: biuro@999.swidnica.pl.