Informacja o unieważnieniu postępowania ,numer sprawy: EA/1/2020

Numer sprawy: EA/1/2020 Świdnica, 18.01.2021 r.     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy ul.Leśna 31, 58-100 Świdnica    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA       dot.: sprzedaży ambulansów medycznych     Niniejszym informuję o unieważnieniu przetargu publicznego prowadzonego w trybie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie...

Skip to content