Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 1.Nazwa i siedziba jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31,  58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax. 74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl. Godziny urzędowania 7:00-14:35 2.Rodzaj, typ pojazdu objętego...